ZOOM BÍ QUYẾT
CÓ ĐÔNG KHÁCH

XEM ZOOM NGAY

THỜI GIAN: 19H00 - 16/10/2023

00
00
00
00

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

THÔNG TIN ZOOM

NHẬP TÊN ĐỂ THAM GIA
Meeting ID: 634 909 1242
Passcode: 123